Charitní sociálně právní poradna

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní sociálně právní poradna

poradna hodonínporadna slavkovporadna bučovice
Motto: "Pomáhat druhým je více než vynikat nad nimi." Sv. Benedikt

Poradna

Poskytujeme  lidem ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, bezplatné poradenství v sociální a právní oblasti, např. v oblasti pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, občanských práv, bydlení, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, řešení dluhů včetně oddlužení, sociálních systémů a služeb a další sociálně právní problematiky.

Konkrétní oblasti poradenství:

 • Rodina a mezilidské vztahy (manželství, rodičovství, výživné, domácí násilí)
 • Pracovně – právní vztahy a zaměstnanost (podpora při hledání zaměstnání, životopis, práva a povinnosti stran, příprava na vstupní pohovor)
 • Sociální systémy a služby (orientace v sociálních systémech, druhy dávek, podmínky, žádosti, odvolání, pomoc při vyhledání služeb)
 • Řešení dluhů včetně oddlužení (rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, podpora při řešení dluhů, sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení)
 • Ochrana spotřebitele (odstoupení od smlouvy, reklamace, práva a povinnosti stran)
 • Bydlení (nájemní bydlení, trvalý pobyt, vzory smluv)
 • Občanská práva (pomoc s komunikací s úřady, kontakty na advokáty, práva a povinnost stran)
 • Majetkoprávní vztahy (vlastnictví, sousedské vztahy, zákonné prostředí)
 • Podpora v nouzi (dle možností zprostředkování pomoci Charity ČR)

Poradna je registrovanou sociální službou dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách odborné sociální poradenství (identifikátor 2033004).

V průběhu poskytování sociální služby v Charitní sociálně právní poradně spolupracujeme s klienty podle jejich potřeb v následujících oblastech:

Poradna má tři pracoviště – v Bučovicích, v Hodoníně a ve Slavkově u Brna. Vedoucí služby je Mgr. Lucie Růžičková, tel. +420 731 646 977.
Poradenství poskytují sociální pracovníci, odborně způsobilí k poskytování sociálního a právního poradenství. Zájemcům o službu může být poradenství poskytnuto osobně na pracovištích poradny, telefonicky, případně přes online poradnu, která se nachází na našich webových stránkách. Osoby, které se ze závažných (např. zdravotních) důvodů nemohou do poradny dostavit, se mohou s pracovníkem dohodnout, aby jim poradenství poskytnul mimo prostory poradny.

Nabízíme:

 • Poradenství v oblasti práva – informujeme o právech a povinnostech, které vyplývají ze zákonů a o tom, jakým způsobem se osoba může svých práv domáhat. Vysvětlujeme obsah úředních dokumentů a dalších listin.
 • Poradenství v sociální oblasti – Informujeme o činnosti sociálních služeb, o státních úřadech a dalších institucích a o tom, jak mohou pomoci při řešení nepříznivé sociální situace.
 • Zprostředkování služeb navazujících na poradenství, podpora při jejich vyhledání a kontaktování.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomáháme při sepisování dopisů, návrhů, žádostí, vyplňování formulářů, při komunikaci s institucemi a úřady, poskytujeme doprovod při vyřizování osobních záležitostí
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – podpora při hledání zaměstnání, bydlení nebo upevnění sociálních kontaktů.

Poradna je akreditovaným pracovištěm pro bezplatné sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR obdržela spolu s ostatními poradnami Diecézní charity Brno (číslo akreditace AO-027-2018). Podrobnější informace na stránkách ministerstva https://sako.justice.cz/ nebo v poradně.

Jako všechny registrované sociální služby poskytujeme osobám, které se na nás obrátí, základní sociální poradenství. Základním sociálním poradenstvím se rozumí předání potřebných informací, které se týkají sociální oblasti, ale nespadají do odborného sociálního poradenství. Například předání informací, co která sociální služba poskytuje a kam se mají obrátit, předání kontaktu na jinou sociální službu, vyhledání kontaktu na úřady, instituce nebo informování o činnosti Oblastní charity Hodonín.

Kontakty, úřední hodiny:

 • Pracoviště Bučovice, Sovětská 912, 685 01 Bučovice (budova polikliniky, 1. patro) 
  Mgr. et Bc. Jaromír Němeček, DiS.
  Tel.:     +420 517 380 451, +420 739 389 266
  Email: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)          
  Poradna je bezbariérová. 

  Středa            8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
  Čtvrtek             8.00 - 12:00     13.00 - 16.00
  poradna bučoviceporadna bučky 1poradna bučky

 • Pracoviště Hodonín, Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín
  Bc. Tomáš Procházka
  Tel. +420 731 425 497
  Email: poradna@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)                                 
  Poradna není bezbariérová.

  Pondělí           8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
  Úterý               7.00 – 11.00    12.00 – 15.00
  Středa             8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
  Čtvrtek            8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
  poradna hodonínporadna hodo1poradna hodo2

 • Pracoviště Slavkov u Brna, Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
  Mgr. Lucie Růžičková
  Tel.: +420 544 212 021, +420 731 646 977
  Email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)  
  Poradna je bezbariérová.                       

  Pondělí            8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Úterý                9.00 - 12.00
  Středa              8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Čtvrtek             9.00 - 12.00
  poradna slavkovporadna slavkov1poradna slavkov 2

Schůzka s klientem obvykle trvá 30 – 90 minut podle typu zakázky a časových možností klienta a pracovníka. Pracovník se v danou chvíli může věnovat pouze jedné osobě, proto doporučujeme předchozí objednání.