Charitní sociálně právní poradna

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní sociálně právní poradn

IMG_8245poradna slavkovporadna bučovice
Motto: "Pomáhat druhým je více než vynikat nad nimi." Sv. Benedikt

Poradna

V týdnu od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude poradna uzavřena
na všech pracovištích.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné vánoční svátky.

Otevřeno od pondělí 2. 1. 2023.

Poskytujeme  lidem ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, bezplatné poradenství v sociální a právní oblasti, např. v oblasti pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, občanských práv, bydlení, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, řešení dluhů včetně oddlužení, sociálních systémů a služeb a další sociálně právní problematiky.

Od 1. srpna 2022 dojde ke změně úředních hodin
v Charitní sociálně právní poradně na pracovišti v Bučovicích.
Poradna bude na tomto pracovišti otevřená v úterý a ve středu.
V úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin a ve středu
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

Služba je určena osobám ve věku od 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Zejména:

 • rodiny s dětmi,
 • osoby v krizi,
 • oběti domácího násilí,
 • osoby vedoucí rizikový zůsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožené, 
 • oběti trestné činnosti. 

Poradenství směřuje k základní stabilizaci člověka v nepříznivé sociální situaci podpora při orientaci v situaci a hledání možností řešení, podpora v přijetí plánů, jak situaci řešit, pomoc při řešení situace, předání informací o navazujících službách.

Konkrétní oblasti poradenství:

 • Ochrana práv při vyřizování základních dokladů, při řešení domácího násilí, v oblasti občanských a sousedských vztahů, v oblasti rodinných vztahů.
 • Finanční a majetková oblast - hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí, insolvenční řízení včetně sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, možnosti využití sociálních dávek a jiných výhod pro osoby v nepříznivé sociální situaci, orientace v běžných smluvních vztazích a ochrana spotřebitele.
 • Pracovní uplatnění – orientace v pracovně právních vztazích, podpora při hledání zaměstnání.
 • Bydlení – podpora při vyhledání vhodného bydlení, informace z oblasti nájemního bydlení, informace týkající se čerpání dávek v této oblasti.

Poradna je registrovanou sociální službou dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách odborné sociální poradenství (identifikátor 2033004).

V průběhu poskytování sociální služby v Charitní sociálně právní poradně spolupracujeme s klienty podle jejich potřeb v následujících oblastech:

Poradna má tři pracoviště – v Bučovicích, v Hodoníně a ve Slavkově u Brna. Vedoucí služby je Mgr. Lucie Růžičková, tel. +420 731 646 977.
Poradenství poskytují sociální pracovníci, odborně způsobilí k poskytování sociálního a právního poradenství. Zájemcům o službu může být poradenství poskytnuto osobně na pracovištích poradny, telefonicky, případně přes online poradnu, která se nachází na našich webových stránkách. Osoby, které se ze závažných (např. zdravotních) důvodů nemohou do poradny dostavit, se mohou s pracovníkem dohodnout, aby jim poradenství poskytnul mimo prostory poradny.

Poradna je akreditovaným pracovištěm pro bezplatné sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR obdržela spolu s ostatními poradnami Diecézní charity Brno (číslo akreditace AO-027-2018). Podrobnější informace na stránkách ministerstva https://sako.justice.cz/ nebo v poradně.

Jako všechny registrované sociální služby poskytujeme osobám, které se na nás obrátí, základní sociální poradenství. Základním sociálním poradenstvím se rozumí předání potřebných informací, které se týkají sociální oblasti, ale nespadají do odborného sociálního poradenství. Například předání informací, co která sociální služba poskytuje a kam se mají obrátit, předání kontaktu na jinou sociální službu, vyhledání kontaktu na úřady, instituce nebo informování o činnosti Oblastní charity Hodonín.

Kontakty, úřední hodiny:

 • Pracoviště Bučovice, Dvorská 912, 685 01 Bučovice (budova polikliniky, 1. patro) 
  Mgr. et Bc. Jaromír Němeček, DiS.
  Tel.:     +420 517 380 451, +420 739 389 266
  Email: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)          
  Poradna je bezbariérová. 

  Úterý            8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
  Středa          8.00 – 12:00    13.00 – 16.00
  poradna bučoviceporadna bučky 1poradna bučky

 • Pracoviště Hodonín, Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín
  Bc. Tomáš Procházka
  Tel. +420 731 425 497
  Email: poradna@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)                                 
  Poradna není bezbariérová.

  Pondělí           8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
  Úterý               7.00 – 11.00    12.00 – 15.00
  Středa             8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
  Čtvrtek            8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
  IMG_8245poradna hodo1poradna hodo2

 • Pracoviště Slavkov u Brna, Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
  Mgr. Lucie Růžičková
  Tel.: +420 544 212 021, +420 731 646 977
  Email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
  Mapa (klikni)  
  Poradna je bezbariérová.                       

  Pondělí            8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Úterý                9.00 - 12.00
  Středa              8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Čtvrtek             9.00 - 12.00
  poradna slavkovporadna slavkov1poradna slavkov 2

Schůzka s klientem obvykle trvá 30 – 90 minut podle typu zakázky a časových možností klienta a pracovníka. Pracovník se v danou chvíli může věnovat pouze jedné osobě, proto doporučujeme předchozí objednání.