Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba. Naše pečovatelky přijdou k Vám domů dle domluvy a pomohou s jednotlivými úkony, které již sami nezvládáte.

Komu můžeme pomoci?

  • senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Kdy pomáháme?

  • 7.00 – 20.00 hod. všední dny včetně víkendů a svátků

S čím pomůžeme?

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Poskytované základní činnosti CHPS v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálních karet JMK:

Kontakt: