Co děláme

Oblastní charita Hodonín poskytuje v oblasti Hodonínska, Bučovicka a Slavkovska zdravotní i další služby. Tato jednotka disponuje 14 sociálními a zdravotními službami, které pomáhají různým skupinám lidí v nouzi. 

Zaměstnanci, kteří působí v Oblastní charitě Hodonín, se věnují také dalším formám pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 

Aktuálně: V návaznosti na doporučení Vlády ČR a Krajské hygienické stanice v souvislosti s opatřeními na zamezení šíření onemocnění COVID 19 je od 29. 10. 2020 do odvolání služba Rodičovské centrum Sluníčko uzavřena.“