Podporují nás

Naše poděkování patří také všem drobným dárcům, klientům charitních zařízení a farním charitám z
a všechny dary pro potřebné a nemocné
.

Instituce          Firmy a ostatní fyzické osoby           Farnosti a farní charity          Média