Projekty

Vedle sociální a zdravotních služeb realizujeme také domácí, zahraniční, a Evropské projekty. Takto získané finanční prostředky nám pomáhají modernizovat materiální zázemí a financovat provozní náklady služeb.