Oblast, kde působíme

Rumunský Banát má rozlohu 14 368 km2 s 1.310 962 obyvateli. Z toho asi 21 tisíc jsou Češi a Slováci.

Severní a západní kraje Banátu jsou nejúrodnější rumunskou rovinou, ale jižní část je hornatá, prostoupená Benátskou vysočinou, která dosahuje výšky až 1400 m. Banát je na jihu lemován Dunajem a tvoří tak přirozenou hranici mezi Rumunskem a Srbskem.

Mapa oblasti:

000275_05_002663