Naše práce v Rumunsku

1. Zubní ambulance

Projekt navazuje na závěry pracovních cest MUDr. Mgr. Cahy, které se uskutečnily v r. 2015 s cílem zmapovat potřebu stomatologické pomoci českému obyvatelstvu Banátu. Zde byla konstatována potřeba především preventivní péče u mládeže a nutnost odstranění nejzávažnějších defektů u dospělých.

V letošním roce v rámci realizace projektu byly uskutečněny 4 pracovní cesty lékařů do obcí českého Banátu (Svatá Helena, Gernik, Bíger, Šumice, Rovensko a spádové obce s českou menšinou) a dalš 4 služební cesty byly uskutečněny za účelem převozu hum. pomoci.

K hodnocení přikládáme vyjádření zubní lékařky, která absolvovala jednu z pracovních cest do Banátu:  „Práci jsme organizačně zvládly tak, že dopoledne přišly na prohlídku a ošetření děti ze zdejší základní školy (přivedli je učitelé). Pak přišli na řadu ostatní zájemci o naše zákroky. Časově jsme se neomezovaly a ordinace probíhala dle potřeby do pozdních  odpoledních hodin. Spolu se zdravotní sestrou jsme kromě samotného ošetření prováděly i osvětu s nácvikem hygieny zubů a dutiny ústní. Celkem jsme zvládly 52 trvalých výplní, většinou amalgámem sypaným, několik trepanací a provizorních výplní, extrakcí (dočasných i stálých zubů) v lokální anestezii. Jsem ráda, že jsem se této mise zúčastnila a nevylučuji, že bych ji někdy v budoucnu  nezopakovala.“

MUDr. Marie Kaňáková, zubní lékařka, Strážnice           

2. Podpora pečovatelské služby v pěti vesnicích

Pečovatelská služba je ve třech vesnicích plně hrazena ze státních a místních zdrojů. Problém s financováním je v obci Šumice, kde služba byla v měsíci únoru z důvodu nefinancování ze strany obce Lapušnica ukončena. Vyjednáváním na OÚ se nepodařilo příspěvek na tuto službu zajistit ani přes urgenci předsedy krajanského spolku pana Boudy a poslance parlamentu pana Merky.

3. Materiálové náklady – léčiva a zdravotní materiál

Materiálová pomoc spočívala v dodání léků, trvanlivých potravin pro sociálně slabé seniory a rodiny s dětmi. Dále byli tito potřební obdarováni hygienickými, čistícími a pracími prostředky. Léčiva byla vydávána pečovatelkami v úsporném režimu – maximálně na tři dny předem. Tím se zamezuje plýtváním a léčiva jsou tak plně využita.Jedna dodávka Ford transit byla plně naložená dětskými nátělníky, pyžamy, punčocháči, tepláky a dětskými soupravami. Materiální pomoc je pro obyvatele této oblasti velmi potřebná. S prosbou o pomoc se obrací na zástupce Charity obecní úřady a kněží z jednotlivých farností. Z výše uvedeného vyplývá nutnost pokračování materiální pomoci i v následujícím období.