Kontaktní centrum Vážka

 • Kontaktní centrum Vážka poskytuje služby uživatelům nelegálních drog a alkoholu, osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a patologickém hráčství a jejich blízkým osobám. Pomoc zahrnuje odborné poradenství, výměnný program injekčních stříkaček, hygienický a potravinový servis, testování infekčních nemocí, orientační drogové testy a další. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, a to v ambulantní i terénní formě. „Služba je poskytována v reakci na individuální potřeby klienta, řeší jeho nepříznivou sociální situaci a usiluje o prevenci vzniku a rozvoje dalších problémů souvisejících s užíváním drog“.

  Kontakt:
  Pančava 56, 695 01  Hodonín
  Tel.: 518 343 842, E-mail: k-centrum@hodonin.charita.cz
  Vedoucí služby: PhDr. Táňa Orságová

 • Zaměstnanci:
  Vedoucí projektu: PhDr. Táňa Orságová
  Supervize: Mgr. Lubomír Pelech
  Telefonní spojení: + 420 518 343 842; + 420 731 428 359 - vedoucí
  Email: k-centrum@hodonin.charita.cz
  Kde nás najdete: MAPA
  Terénní/ kontaktní pracovník:
  Anna Goldschmiedová; tel.: + 420 737 234 095
  E-mail: anna.goldschmiedova@hodonin.charita.cz

  Terénní/ kontaktní pracovník v sociálních službách:
  Kamila Španělová; tel.: +420 737 234 094
  E-mail: kamila.spanelova@hodonin.charita.cz

  Otevírací doba Kontaktní a poradenské služby, terénní program:

                VÝMĚNA NA K-CENTRU               KONTAKTNÍ MÍSTNOST                               TERÉN

PO                 8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ÚT                  8:00 – 15:00                                                                                             08:00 – 16:00
ST                  8:00 – 16:00                                       12:30 – 16:00
ČT                  8:00 – 15:00                                                                                             12:30 – 20:30
PÁ                  8:00 – 15:00                                       08:00 – 12:00

Polední pauza – 11:30 – 12:00

VÝMĚNA = možnost vyměnit použitý injekční materiál za sterilní + distribuce harm reduction materiálu

KONTAKTNÍ MÍSTNOST = možnost využít hygienický servis, potravinový servis, klubovnu, počítač

TERÉN = přijedeme za vámi

PORADENSTVÍ  po domluvě s klientem (volejte, pište, přijďte si domluvit termín konzultace).

TERÉN V ÚTERÝ

 • Hodonín, ostatní obce po domluvě

TERÉN VE ČTVRTEK

 • Hodonín – 12:30 – 16:00, ostatní obce po domluvě
 • Dubňany – 16:00 – 18:30 (kontaktní místo: ulice Hornická, po domluvě s klientem možnost setkání v místnosti na Zdravotním středisku Dubňany, případně i jinde), ostatní obce po domluvě
 • Hodonín – 18:30 – 19:30 kontaktní místo – vlakové nádraží, po domluvě i jinde), ostatní obce po domluvě

VÝMĚNA V TERÉNU je po domluvě s klientem možná i jinde (volejte, pište, domluvíme se, přijedeme).

Poradenství po individuální domluvě.

Poslání

Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci.

 

Cíl

Cílem služby Kontaktního centra, jakožto zařízení sociální prevence, podle § 53 zákona č. 108/2006 Sb. je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Klademe si za cíl:

 • navázání kontaktu s uživatelem drog, alkoholu nebo patologickým hráčem a získání jeho důvěry k využívání nabízených služeb,
 • minimalizaci šíření infekčních onemocnění přenosných krví či pohlavním stykem,
 • zachování či zvýšení kvality života klienta,
 • klient motivovaný ke změně životního stylu, který aktivně usiluje o zlepšení své nepříznivé sociální situace.

Poskytované základní činnosti Kontaktního adiktologického centra Vážka Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK

Cílová skupina

Kontaktní centrum nabízí své služby uživatelům nelegálních návykových látek, alkoholu a patologickým hráčům starším 15 let, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Pod pojmem uživatelé nelegálních návykových látek rozumíme osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, pravidelné, příležitostné, rekreační i momentálně abstinující uživatele návykových látek, kteří se v souvislosti s užíváním návykových látek dostali do nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytování služeb

 • nízkoprahový přístup,
 • respektování volby klienta,
 • dobrovolnost,
 • mlčenlivost,
 • anonymita,
 • bezplatnost,
 • respektování práv klientů a vyžadování plnění povinností.

Kapacita služby

 • Okamžitá kapacita služby je 1 klient/1 pracovník/1 okamžik.
 • Maximální počet klientů v kontaktní místnosti v jeden okamžik je 15.

Výkony

 • výměnný program a distribuce HarmReduction materiálu – umožňuje minimalizovat zdravotní rizika související s užíváním drog
 • kontaktní práce – umožňuje trávit čas s pracovníkem a vést s ním rozhovor o běžných záležitostech
 • řešení akutní intoxikace – umožňuje obnovit běžné fungování a předejít zdravotním či jiným problémům souvisejícím s akutní intoxikací
 • hygienický servis – umožňuje provést osobní hygienu, kultivovat svůj vzhled, vyprat si prádlo, získat ošacení, udržet si přijatelný životní standard a zdravotní stav, nebudit pozornost veřejnosti a předcházet negativním reakcím ze strany veřejnosti
 • potravinový servis – umožňuje nasytit se, udržet si přijatelný životní standard a zdravotní stav
 • informační servis – umožňuje získat informace či přístup k počítači a telefonu, což je potřeba k řešení nepříznivé životní situace
 • individuální poradenství – umožňuje řešit problém, zlepšit kompetenci, dosahovat svých cílů, uspořádat si myšlenky, udělat si jasno ve svém dalším životním směřování
 • sociálně-právní poradenství – umožňuje vyřídit si běžné záležitosti, uspokojovat své základní životní potřeby, udržet či zvýšit svou kvalitu života
 • krizová intervence – umožňuje zorientovat se v situaci, která je vnímána jako ohrožující
 • orientační drogové testy – umožňuje plnit si povinnosti plynoucí ze spolupráce s OSPOD, soudem či jinými institucemi
 • těhotenský test – umožňuje včasné zjištění těhotenství
 • testy na infekční nemoci – umožňuje zjistit, zda se člověk nakazil infekční chorobou přenosnou krví či pohlavním stykem
 • základní zdravotní ošetření – umožňuje obnovit zdraví a předejít dalším zdravotním komplikacím
 • korespondenční práce – umožňuje udržovat kontakt se světem vně věznice, udržovat kontakt s pracovníkem, případně řešit svou nepříznivou sociální situaci navzdory vazbě či uvěznění

Služby mohou být využívány anonymně a jsou poskytovány bezplatně.

Statistika za rok 2021

 • Počet klientů celkem – 232, z toho 140 mužů, 92 žen
 • Počet nových klientů – 77
 • Nejčastější primární droga – pervitin
 • Počet přijatých použitých injekčních stříkaček – 46869 kusů
 • Počet vydaných čistých injekčních stříkaček – 47030 kusů
 • Počet nalezených injekčních stříkaček – 171 kusů
 • Počet provedených testů na infekční nemoci – 40
 • Počet konzultací v rámci individuálního poradenství – 299 konzultací face-to-face, 247 telefonických konzultací