Kontaktní centrum Vážka

 • Kontaktní centrum Vážka poskytuje služby uživatelům nelegálních drog a alkoholu, osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a patologickém hráčství a jejich blízkým osobám. Pomoc zahrnuje odborné poradenství, výměnný program injekčních stříkaček, hygienický a potravinový servis, testování infekčních nemocí, orientační drogové testy a další. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, a to v ambulantní i terénní formě. „Služba je poskytována v reakci na individuální potřeby klienta, řeší jeho nepříznivou sociální situaci a usiluje o prevenci vzniku a rozvoje dalších problémů souvisejících s užíváním drog“.

  Kontakt:
  Pančava 56, 695 01  Hodonín
  Tel.: 518 343 842, E-mail: k-centrum@hodonin.charita.cz
  Vedoucí služby: Mgr. Martina Hurychová

 • Zaměstnanci:
  Vedoucí projektu: Mgr. Martina Hurychová
  Supervize: Mgr. Lubomír Pelech
  Telefonní spojení: + 420 518 343 842; + 420 731 428 359 - vedoucí
  Email: k-centrum@hodonin.charita.cz
  Kde nás najdete: MAPA
  Terénní/ kontaktní pracovník:
  Anna Goldschmiedová, DiS.; tel.: + 420 737 234 095
  E-mail: anna.goldschmiedova@hodonin.charita.cz

  Terénní/ kontaktní pracovník v sociálních službách:
  Kamila Španělová; tel.: +420 737 234 094
  E-mail: kamila.spanelova@hodonin.charita.cz

  Otevírací doba Kontaktní a poradenské služby, terénní program:

                VÝMĚNA NA K-CENTRU               KONTAKTNÍ MÍSTNOST                               TERÉN

PO                 8:00 – 16:00                                       12:30 – 15:30
ÚT                  8:00 – 16:00                                                                                             08:00 – 16:00
ST                  8:00 – 16:00                                       12:30 – 15:30
ČT                  8:00 – 16:00                                                                                             11:00 – 19:00
PÁ                  8:00 – 15:00                                       08:00 – 12:00

Polední pauza – 11:30 – 12:00

VÝMĚNA = možnost vyměnit použitý injekční materiál za sterilní + distribuce harm reduction materiálu

KONTAKTNÍ MÍSTNOST = možnost využít hygienický servis, potravinový servis, klubovnu, počítač

TERÉN = přijedeme za vámi

PORADENSTVÍ  po domluvě s klientem (volejte, pište, přijďte si domluvit termín konzultace).

TERÉN V ÚTERÝ

 • Hodonín, ostatní obce po domluvě

TERÉN VE ČTVRTEK

 • Hodonín – 11:00 – 16:00, ostatní obce po domluvě
 • Dubňany – 16:00 – 18:00 (kontaktní místo: ulice Hornická, po domluvě s klientem možnost setkání v místnosti na Zdravotním středisku Dubňany, případně i jinde), ostatní obce po domluvě
 • Hodonín – 18:00 – 19:00 kontaktní místo – vlakové nádraží, po domluvě i jinde), ostatní obce po domluvě

VÝMĚNA V TERÉNU je po domluvě s klientem možná i jinde (volejte, pište, domluvíme se, přijedeme).

Poradenství po individuální domluvě.

Poslání

Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci.

 

Cíl

Cílem služby Kontaktního centra, jakožto zařízení sociální prevence, podle § 53 zákona č. 108/2006 Sb. je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Klademe si za cíl:

 • navázání kontaktu s uživatelem drog, alkoholu nebo patologickým hráčem a získání jeho důvěry k využívání nabízených služeb,
 • minimalizaci šíření infekčních onemocnění přenosných krví či pohlavním stykem,
 • zachování či zvýšení kvality života klienta,
 • klient motivovaný ke změně životního stylu, který aktivně usiluje o zlepšení své nepříznivé sociální situace.

Poskytované základní činnosti Kontaktního adiktologického centra Vážka Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK

Cílová skupina

Kontaktní centrum nabízí své služby uživatelům nelegálních návykových látek, alkoholu a patologickým hráčům starším 15 let, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Pod pojmem uživatelé nelegálních návykových látek rozumíme osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, pravidelné, příležitostné, rekreační i momentálně abstinující uživatele návykových látek, kteří se v souvislosti s užíváním návykových látek dostali do nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytování služeb

 • nízkoprahový přístup,
 • respektování volby klienta,
 • dobrovolnost,
 • mlčenlivost,
 • anonymita,
 • bezplatnost,
 • respektování práv klientů a vyžadování plnění povinností.

Kapacita služby

 • Okamžitá kapacita služby je 1 klient/1 pracovník/1 okamžik.
 • Maximální počet klientů v kontaktní místnosti v jeden okamžik je 15.

Výkony

 • výměnný program a distribuce HarmReduction materiálu – umožňuje minimalizovat zdravotní rizika související s užíváním drog
 • kontaktní práce – umožňuje trávit čas s pracovníkem a vést s ním rozhovor o běžných záležitostech
 • řešení akutní intoxikace – umožňuje obnovit běžné fungování a předejít zdravotním či jiným problémům souvisejícím s akutní intoxikací
 • hygienický servis – umožňuje provést osobní hygienu, kultivovat svůj vzhled, vyprat si prádlo, získat ošacení, udržet si přijatelný životní standard a zdravotní stav, nebudit pozornost veřejnosti a předcházet negativním reakcím ze strany veřejnosti
 • potravinový servis – umožňuje nasytit se, udržet si přijatelný životní standard a zdravotní stav
 • informační servis – umožňuje získat informace či přístup k počítači a telefonu, což je potřeba k řešení nepříznivé životní situace
 • individuální poradenství – umožňuje řešit problém, zlepšit kompetenci, dosahovat svých cílů, uspořádat si myšlenky, udělat si jasno ve svém dalším životním směřování
 • sociálně-právní poradenství – umožňuje vyřídit si běžné záležitosti, uspokojovat své základní životní potřeby, udržet či zvýšit svou kvalitu života
 • krizová intervence – umožňuje zorientovat se v situaci, která je vnímána jako ohrožující
 • orientační drogové testy – umožňuje plnit si povinnosti plynoucí ze spolupráce s OSPOD, soudem či jinými institucemi
 • těhotenský test – umožňuje včasné zjištění těhotenství
 • testy na infekční nemoci – umožňuje zjistit, zda se člověk nakazil infekční chorobou přenosnou krví či pohlavním stykem
 • základní zdravotní ošetření – umožňuje obnovit zdraví a předejít dalším zdravotním komplikacím
 • korespondenční práce – umožňuje udržovat kontakt se světem vně věznice, udržovat kontakt s pracovníkem, případně řešit svou nepříznivou sociální situaci navzdory vazbě či uvěznění

Služby mohou být využívány anonymně a jsou poskytovány bezplatně.

Statistika za rok 2021

 • Počet klientů celkem – 232, z toho 140 mužů, 92 žen
 • Počet nových klientů – 77
 • Nejčastější primární droga – pervitin
 • Počet přijatých použitých injekčních stříkaček – 46869 kusů
 • Počet vydaných čistých injekčních stříkaček – 47030 kusů
 • Počet nalezených injekčních stříkaček – 171 kusů
 • Počet provedených testů na infekční nemoci – 40
 • Počet konzultací v rámci individuálního poradenství – 299 konzultací face-to-face, 247 telefonických konzultací

Víte, že… 

... měníme použité injekční stříkačky za čisté? 
... k nám můžete přijít pro informace? 
... u nás můžete získat materiální pomoc? 
... se u nás můžete vysprchovat a vyprat si prádlo? 
... poradíme, jak předcházet onemocněním souvisejícím s užíváním drog? 
... umíme podpořit Vaši motivaci k léčbě závislosti? 
... poradíme, jak předejít relapsu? 
... pomůžeme s vyřízením osobních dokladů? 
... Vás můžeme doprovodit na úřad nebo k lékaři? 
... pomůžeme s nalezením práce a udržením se na trhu práce? 
... pomůžeme s nalezením bydlení a udržením bydlení? 
... poradíme s hospodařením s penězi, s řešením dluhové problematiky, se žádostí o sociální dávky nebo o důchod? 
... pomůžeme s vytvářením funkčních vazeb s rodinou a dalšími lidmi? 
... poradíme, jak čerpat zdravotní péči? 
... pomůžeme s posilováním rodičovských kompetencí? 
... jsme v kontaktu i s klienty ve vězení? 
... se na nás můžete obrátit, pokud osoba ve Vašem okolí užívá drogy a Vy nevíte, co s tím? 

Víte, že příběhy uživatelů drog můžou mít i šťastné konce? 

Paní Kateřina (32 let) byla dlouholetou uživatelkou pervitinu, kvůli závislosti přišla o práci, o bydlení, o rodinu, o všechno. Nebyla schopná starat o své dvě děti (4 a 2 roky). Děti jí byly odebrány a svěřeny do péče pěstounům. Paní Kateřina absolvovala léčbu závislosti v psychiatrické nemocnici a doléčovací program. V současnosti má partnera, který drogy nikdy neužíval, pracuje jako prodavačka, bydlí v bytě, své děti má zpět v péči, abstinuje 1,5 roku a je spokojená sama se sebou, odbornou pomoc už nepotřebuje. 

Paní Zuzana (35 let) byla dlouholetou uživatelkou pervitinu, kvůli závislosti jí byly odebrány dvě holčičky, které vyrůstají u své babičky (matky paní Zuzany). Jsou to právě 2 roky, co se paní Zuzaně narodila třetí dcera. Od té doby abstinuje, bydlí v malém bytě, pečuje o svou dceru, obnovila kontakty se staršími dcerami i se svou matkou a dalšími příbuznými. Trvalo dlouho získat zpět jejich důvěru, ale podařilo se jí to. Paní Zuzana dnes už nepotřebuje odbornou pomoc, ale je vděčná za to, že jí byla k dispozici v době, kdy ji potřebovala.