Mobilní hospic sv. Filipa Neri

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Domácí hospicová péče
Sovětská 912, 685 01 Bučovice

MOBILNÍ HOSPIC SV. FILIPA NERI

logo hospice

jmk

Motto:
„Čím větší je tvůj kříž, tím větší máš sílu ho nést."

hospic

Oblastní charita Hodonín
Wilsonova 4242/7, 695 01 Hodonín

Ředitel Oblastní charity Hodonín
Bc. Václav Salajka
vaclav.salajka@hodonin.charita.cz

Vedoucí Mobilního hospice sv. Filipa Neri
Sylva Barnetová, Tel.: 608 709 283
Kontakt na pracoviště Bučovice, Slavkov u Brna: chos.bucovice@hodonin.charita.cz
Kontakt na pracoviště Hodonín: hospic.hodonin@hodonin.charita.cz

Pracoviště Mobilního hospice sv. Filipa Neri

 • Sovětská 912, 685 01  Bučovice
  tel: 517 331 847, MAPA
 • Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna
  tel: 544 212 504, MAPA
 • Plucárna 1a, 695 27  Hodonín
  tel: 735 799 790, MAPA

Provozní doba

 • nepřetržitá pro zavedené klienty ve službě

Zdravotní péče v terénu

 • pondělí - neděle: nepřetržitě - pro zavedené klienty ve službě
 • pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod.

Telefonická konzultace pro pacienty MH sv. Filipa Neri na tel. číslech:  
608 709 283   ∼   736 529 368   ∼   736 529 374  ∼ 735 799 790

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE (DHP)

Domácí hospicová péče je zdravotně sociální službou Oblastní charity Hodonín, která vychází vstříc přáním nevyléčitelně nemocných lidí strávit konec svého života v domácím prostředí obklopený rodinou a známými navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu. Péče je celostní, maximálně ohleduplná, důraz se klade na tišení bolesti. Jedním z nejdůležitějších aspektů je zachování lidské důstojnosti umírajícího člověka. Hlavním předpokladem je fungující rodinné zázemí. Členové rodiny spolu s pracovníky domácí hospicové péče vytvoří sehraný tým, ve kterém panuje vzájemná důvěra a pochopení.

LETÁK DHP     INFORMACE A VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO KLIENTY HP

ŽÁDOST DHP    SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

Mobilní hospic sv. Filipa Neri

Mobilní hospic sv. Filipa Neri poskytuje hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních měsících života. Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko ošetřovatelský tým 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Rodina může požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. V případě potřeby lůžkové paliativní péče lze umístit pacienta do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kde ho mohou doprováze rodinní příslušníci. Pro ty jsou připraveny také hostinské pokoje.

Příspěvek na HP péči je 100,- Kč/ na 1 kalendářní den.

KDO?

Specializovaný lékařsko ošetřovatelský tým, v případě potřeby rozšířený o sociálního pracovníka, psychologa a  duchovního.

CO?

 • Lékařskou a ošetřovatelskou péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Zaškolení pečující rodiny.
 • Zapůjčení potřebných pomůcek.
 • Poradenství v průběhu nemoci.
 • Zázemí lůžkového hospice sv. Josefa v Rajhradě.
 • Podpora a pomoc pozůstalým.

KOMU?

 • Onkologicky i neonkologicky terminálně nemocným, u kterých byla ukončena kurativní léčba.
 • Příbuzným a blízkým.
 • Pozůstalým.

KDE?

 • Bučovice, Slavkov u Brna a přilehlé okolí.

KOLIK?

 • Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
 • Sociální složku péče si hradí klient z příspěvku na péči.
 • Zapůjčení pomůcek si klient platí sám dle platného ceníku.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

 • Nemocný se rozhodl zůstat v domácím prostředí a rodina toto přání respektuje.
 • Alespoň jeden ze členů rodiny je připraven o nemocného celodenné pečovat, v naléhavých případech je možné zajistit osobní asistenci.
 • Klient i rodina souhlasí s paliativní léčbou zaměřenou na tišení bolesti.