Nízkoprahové denní centrum Hodonín

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Svatopluka Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín

Motto:
„Je naší povinností, abychom na sebe brali úlohu milosrdného Samaritána
pro všechny, kteří zůstali ležet u cesty.“

Vedoucí projektu: Mgr.Kamila Hadovádc a nocleharna TVS
Supervize: Bc. Michal Šalplachta, DiS.
Telefonní spojení: + 420 518 340 472
Mobil:
+420 737 234 091
Email: dc@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální situaci. Okamžitá kapacita je 16 sedících osob.

Provozní doba:

Denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 7.30 – 12.00 a od 13.00 - 15.00 hodin.

Od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 10. do 31.12. je nízkoprahové denní centrum v provozu i o víkendech a svátcích

Služba je poskytována formou ambulantní (v prostorách zařízení)

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat mužům a ženám, kteří se ocitli bez přístřeší v nepříznivé životní situaci spojené se ztráto bydlení, propuštění z věznice nebo ústavní péče, nemocnice a není v jejich možnostech a schopnostech ji řešit vlastními silami. Aktivizovat, motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich nepříznivé situace tak, aby ti, kteří o to stojí, měli možnost žít jako ostatní lidé naší společnosti.

Cíle služby:

 • klient, který má vyřízené doklady
 • klient, který má informace k řešení své nepříznivé životní situace prostřednictvím zákl. sociálního poradenství
 • klient, který si najde bydlení
 • klient, který si najde zaměstnání
 • klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu nedostatku stravy, hygieny a tepla (především v zimním období)
 • snižování rizika zdravotní újmy, šíření chorob
 • stabilizace zdravotní stavu (zprostředkování vyšetření u lékaře)
 • klient, který se osamostatnil, zvládá svou nepříznivou sociální situace a postupně se začleňuje do běžné společnosti (přechod na vyšší stupeň bydlení – AD, ubytovna apod)

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let bez přístřeší, nebo žijící v neuspokojivých podmínkách (např. bez možnosti se umýt a připravit si jídlo)

 • jejichž zdravotní stav umožňuje kolektivní soužití
 • které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu
 • nemá smyslové omezení (zrak, sluch…)

Poskytované základní činnosti Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK

Poskytované služby

Základní služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo prostor pro zajištění jednoduché stravy,
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí informací,
 • pomoc při vyřizování dávek sociální podpory, např. dávky pomoci v hmotné nouzi, podpory v nezaměstnanosti, důchodového pojištění, státní sociální podpory atd.,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. občanských průkazů, rodných listů atd.,
 • pomoc s obnovením nebo upevněním kontaktů s rodinou,
 • podpora a doprovod uživatele při vyřizování osobních záležitostí, např. asistence při jednání s úřady, doprovod k lékaři.,
 • využití telefonu zdarma (při řešení problematiky zaměstnání či bydlení),
 • uložení finanční hotovosti.

Fakultativní služby:

 • Praní a sušení prádla.
 • Poskytnutí jednorázového holicího strojku.

Doplňkové služby:

 • Potravinová pomoc.
 • Materiální pomoc-poskytnutí ošacení z charitního šatníku.

Úhrada služby

Ceny poskytovaných služeb se řídí aktuálně platným úhradníkem Nízkoprahového denního centra.

Služby poskytované zdarma: hygienický servis (sprcha, možnost umytí), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí, dále materiální pomoc, potravinová pomoc.

Úhrada za sociální služby se řídí §76 108/2006