Domácí zdravotní péče

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Domácí zdravotní péče
ul. Dvorská 912, 685 01 Bučovice

Vedoucí projektu: Sylva Barnetová
Telefonní spojení:
+ 420 608 709 283 – vrchní sestra
Email: chos.bucovice@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete v Bučovicích:
MAPA
Kde nás najdete ve Slavkově u Brna: MAPA
Kde nás najdete v Hodoníně: MAPA

Poslání:

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní situaci.

Časový rozsah poskytování služby

Po celý kalendářní rok nepřetržitě na základě doporučení praktického lékaře nebo propouštějícího lékaře z nemocnice. Výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Cílová skupina:

Osoby, které se ocitly v takové životní situaci, kdy došlo ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastní sociálním prostředí. V úvahu např. přichází ve chvíli, kdy je pacient po operačním zákroku, není již nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, avšak je nutné zajistit poskytování odborné sociální péče.

Nutným klíčem k indikaci zdravotní péče je rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Domácí zdravotní péče je poskytována všem nemocným bez omezení věku, je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluvních vztahů (VZP, OZP, ČPZP, VOZP, ZPMV). Pouze služby navíc jsou hrazeny dle platného ceníku. /vyzvednutí Rp., převoz krve,../