Domácí zdravotní péče

Dvorská 912, 685 01 Bučovice

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Plucárna 3832/1a 695 1 Hodonín

 Zástupce ředitele OCH Hodonín pro zdravotní služby, Hlavní sestra: Sylva Barnetová

Telefonní spojení:+420 608 709 283

e-mail: sylva.barnetova@hodonin.charita.cz>

Vrchní sestra

Telefon: 736 529 374

Email: chos.bucovice@hodonin.charita.cz

Koordinátor zdravotních služeb pro Hodonínsko

Telefon: 735 799 790

Email: hospic.hodonin@hodonin.charita.cz>

Staniční sestra

Telefon: 704 611 070

Zajištění a časový rozsah poskytování služby

Péči zajišťují zdravotní sestry na základě indikace obvodního lékaře nebo ošetřujícího lékaře při ukončení hospitalizace. Zdravotní úkony jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Služba je poskytována 7 dní v týdnu.

Cílová skupina

Osoby, které se ocitly v takové životní situaci, kdy došlo ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastní sociálním prostředí. V úvahu např. přichází ve chvíli, kdy je pacient po operačním zákroku, není již nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, avšak je nutné zajistit poskytování odborné sociální péče.

  • Měření tlaku, pulzu, glykemie
  • Aplikace injekcí
  • Aplikace injekcí do portu/PICC
  • Převazy ran
  • Odběry krve apod.
  • Péče o močové katetry, stomie a drény
  • Ošetřovatelská rehabilitace

Domácí zdravotní péče je poskytována všem nemocným bez omezení věku, je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluvních vztahů (VZP, OZP, ČPZP, VOZP, ZPMV).

Pouze služby navíc jsou hrazeny dle platného ceníku. /vyzvednutí Rp., převoz krve,../

Smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.