Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín
Svatopluka Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín

Motto:
„Obyčejný dům, v němž se ti dostane pomoci, přijetí a podpory,
má větší cenu než palác, ve kterém by ses cítil osamělý.“

Vedoucí projektu: Bc. Zuzana Hallovádc a nocleharna TVS
Supervize: Bc. Michal Šalplachta, DiS.
Telefonní spojení: + 420 518 340 472
Kontakt na vedoucího: +420 737 234 098
Email: dc@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

Otevírací doba noclehárny pro lidi bez přístřeší Hodonín

 • Pondělí:              20:00 – 7:00
 • Úterý:                  20:00 – 7:00
 • Středa:                20:00 – 7:00
 • Čtvrtek:               20:00 – 7:00
 • Pátek:                  20:00 – 7:00
 • Sobota:                20:00 – 7:00
 • Neděle:                20:00 – 7:00

Služba je otevřena i o státních svátcích.
Příjem uživatelů je do 21:00 hodin.

Poslání Noclehárny

Posláním služby Noclehárna pro lidi bez přístřeší v Hodoníně je pomáhat mužům i ženám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokážou dočasně řešit vlastními silami. Poskytuje podmínky pro osobní hygienu a přespání. Předáním informací a kontaktů v rámci základního poradenství klienty podporuje v řešení životní situace.

Cíle služby:

 • Klient, který nepřespává na ulici
 • Snižování rizik šíření chorob a zdravotní újmy
 • Klient, který má informace k řešení své nepříznivé situace prostřednictvím základního soc. poradenství
 • Klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu nedostatku stravy, hygieny a tepla především v zimním období
 • Klient, který se osamostatnil - zvládá svou nepříznivou situaci a její následky a postupně se zařazuje do běžné společnosti (přechod na vyšší stupeň = azylový dům, ubytovna)

Poskytované základní činnosti Noclehárny pro lidi bez přístřeší Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK:

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let bez přístřeší

 • Jejichž zdravotní stav umožňuje kolektivní soužití
 • Které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu (především v oblasti hygieny)

Služba není poskytována osobám:

 • Které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve zdravotnickém zařízení
 • Jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání služby z důvodů porušení provozního řádu; toto nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.
 • Které žádají o službu při již naplněné kapacitě noclehárny

Neumíme poskytnout službu osobám:

 • Které mají těžké a hluboké mentální postižení.
 • Které z důvodu silné podnapilosti a vlivu omamných látek nemůže pochopit a akceptovat provozní řád
 • Které jsou nevidomé a neslyšící
 • Kterým nelze tlumočit provozní řád z důvodu jazykové bariéry
 • Které z důvodu akutní duševní poruchy závažným způsobem narušují kolektivní soužití
 • Které trpí nakažlivou chorobou (nutnost zajištění preventivního prostředí ostatním uživatelům)

Poskytované služby

Základní  

 • Poskytnutí přenocování.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha, holení, poskytnutí ošacení z charitního šatníku a oprání prádla pouze v nouzové situaci, kdy je třeba uživateli akutně poskytnout čisté oblečení z důvodu zabezpečení základních fyziologických potřeb (hygieny, zdraví, tepla apod.)

Fakultativní služby:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (polévka), nápoje (káva a čaj), možnost ohřevu jídla v mikrovlnné troubě pro přípravu vlastního jídla.

Poplatky za služby
Nocleh – 60 Kč/osoba/noc