Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba. Naše pečovatelky přijdou k Vám domů dle domluvy a pomohou s jednotlivými úkony, které již sami nezvládáte.

Komu můžeme pomoci?

  • senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Kdy pomáháme?

  • 7.00 – 20.00 hod všední dny včetně víkendů a svátků

S čím pomůžeme?

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • Seberealizace
  • Podpora rodičovských kompetencí
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, aj.)

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHPS V ROZSAHU POTŘEB A TÉMAT JSOU V SOULADU REGIONÁLNÍCH KARET JMK:

Kontakt: