O nás

Vážení návštěvníci,

jsem rád, že Vás mohu přivítat na webových stránkách Oblastní charity Hodonín. Přeji Vám, ať jsou pro Vás zdrojem informací o činnosti naší organizace, nabídkou kvalitních sociálních a zdravotních služeb, možností zapojení do řad dobrovolníků i nahodilých spolupracovníků, radostí z toho, že se nám společné dílo, i přes nezpočetné problémy, daří rozvíjet a tak naplňovat poslání naší organizace a zároveň poděkováním za Vaši přízeň a fandovství, které se nám od Vás dostává a je pro nás všechny velkým povzbuzením.

Posláním je především nabízet na základě hodnot křesťanské lásky pomocnou ruku těm nejpotřebnějším – lidem, kteří se sami o sebe nemohou postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Zároveň se snaží neponechat vůči utrpení, nouzi a ohrožení základní lidské důstojnosti lhostejnou ani společnost.

Od r. 2006 jsme se zapojili i do zahraniční pomoci. Jde o pomoc českým vesnicím v rumunském Banátu, kde chceme zajistit potřebné zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a pomoc v zavedení těchto služeb do praxe.
 

Přeji Vám příjemný pobyt na našich stránkách.

El. podpis Václav Salajka
Bc. Václav Salajka, ředitel