Jsem osoba ohrožená závislostí

  • kontaktním centru naleznete bezpečné prostředí, informace, poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené s užíváním návykových látek. Pomůžeme vám minimalizovat rizika, která s sebou užívání drog přináší, a komplexně řešit problémy, se kterými se v souvislosti s užíváním drog potýkáte. Naše služby jsou klientům poskytovány pouze po dobu trvání nepříznivé sociální situace.