Potřebuji pomoc s péčí v nemoci, stáří, hendikepu

  • Lidem, kteří chtějí setrvat doma a potřebují pomoc s hygienou, domácností, s oblékáním, s přípravou a podáváním jídla a s dalšími každodenními činnostmi, je po celý týden k dispozici Charitní pečovatelská služba
  • Domácí zdravotní péče jezdí k nemocným lidem do jejich domovů zajišťovat zdravotní úkony prostřednictvím zdravotní sestry (např. podávat injekce, inzulínu, převazování ran, ošetření stomií, …) 
  • Umírajícímu člověku a jeho rodině nabízí zdravotní, sociální i duchovní péči tým odborníků Mobilního hospicu
  • Seniorům, lidem po úrazech a v nemoci je k dispozici naše Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným dospělým lidem, kteří nemohou být po celý den doma, nabízíme  prostor pro denní setkávání v Centru denních služeb
  • Posledním článkem mozaiky zdravotních služeb OCH Hodonín, který přispěje k zlepšení kontinuity péče o nemocné ve vážných stavech, k informovanosti pečujících rodin a ke snížení stresu a bezradnosti pacientů i jejich blízkých je Ambulance paliativní medicíny