Ambulance paliativní medicíny

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11, 69501 Hodonín

 Zástupce ředitele OCH Hodonín pro zdravotní služby Hlavní sestra: Sylva Barnetová

Telefonní spojení:+420 608 709 283

e-mail: sylva.barnetova@hodonin.charita.cz>

koordinátor mobilní HP sv. Filipa Neri pro oblast Hodonínska

Telefon: 735 799 790

Email: hospic.hodonin@hodonin.charita.cz>

Ošetřující lékař (paliatr)

Telefon: 704 606 055

Zajištění a časový rozsah poskytování služby

Ambulance a telefonické konzultace budou probíhat každý čtvrtek v čase 9:00 - 12:00 hodin na základě předchozího telefonického objednání na telefonních číslech: 735 799 790, 704 606 055.

Cílová skupina

Ambulance je určena pro nemocné, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé, často komplexní obtíže, má uzavřeny smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami

Nabídka paliativní ambulance

  • řešení nepříjemných projevů choroby, zejména bolesti, dušnosti, nechutenství, úzkosti, nevolnosti a zvracení, deprese či deliria
  • vypracování plánu péče s ohledem na přání pacienta, případně rodiny
  • návrh postupu pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.)
  • zajištění návazné péče ve spolupráci s Domácí zdravotní péčí, popř. Mobilní hospicovou péčí sv. Filipa Neri a kamennými hospici
  • možnost předpisu léků dle možnosti formou e-receptu0
  • lékařské konzultace praktickým lékařům či kolegům jiných specializací

Tento specifický druh ambulance je dalším článkem mozaiky zdravotních služeb poskytovaných OCH Hodonín, který přispěje k zlepšení kontinuity péče o nemocné ve vážných stavech, k informovanosti pečujících rodin a ke snížení stresu a bezradnosti pacientů i jejich blízkých. Praktičtí i další ošetřující lékaři se na ni budou moci obracet pro konzultace ohledně paliativních pacientů.

Předpokládá se, že by mohl v budoucnu klesnout počet akutních výjezdů RZP a závěrečných hospitalizací umírajících vyžádaných rodinami, jimž chybělo zázemí profesionální podpory multidisciplinárního týmu.

Smluvní vztahy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.