Charitní ubytovna Hodonín

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní ubytovna Hodonín
Sacharovova 4230/40, 695 01 Hodonín

Motto:
„Místo, v němž se ti dostane pomoci, přijetí a podpory, kde nezáleží na tom,
s čím si přišel, ale s čím odcházíš."

Odpovědný pracovník: Zdislava Šottlová
Telefonní spojení: + 420 731 625 192
Email: ubytovna@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

Kapacita: 28 osob

Ubytovna je ekonomickou činností provozovanou na základě živnostenského oprávnění –  jedná se o zařízení poskytující služby přechodného ubytování osobám v bytové tísni, především rodinám s dětmi.

Cílem je poskytnout okamžitou pomoc při ztrátě bydlení a tím zabránit rozdělení rodiny v tíživé situaci.

Kapacita ubytovny je max. 28 osob v 14 pokojích pro 2 – 4 osoby. Jsou zde kompletní sociální zařízení a kuchyňské linky vybavené k běžnému vaření. Ubytovaným je k dispozici za úplatu pračka.

Smlouva o ubytování je uzavírána na dobu určitou. Uzavírání smluv se řídí Občanským zákoníkem (§ 2326-2331 NOZ).

Ubytovna:

  • je určena především pro rodiny a rodiče s dítětem (dětmi)
  • lze ubytovat i osoby samostatně žijící
  • je zařazena do I. stupně systému prostupného bydlení v Hodoníně
  • není sociální službou, smlouvy zde uzavírané podléhají ustanovením občanského zákoníku, neplatí zde ustanovení zákona o sociálních službách!

Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob, které splňují podmínky systému Prostupného bydlení v Hodoníně (trvalý pobyt v Hodoníně, nemá dluhy vůči Městu Hodonín, aktivně vyhledává zaměstnání, což dokladuje OSS v Hodoníně, dodržuje individuální plán sepsaný s pracovnicemi OSS, s kterými bude aktivně spolupracovat po celou dobu zařazení do systému prostupného bydlení).

Úhrada služby

  • Úhrada za službu 4000 Kč za osobu, 3000 Kč za druhou osobu + energie 750 Kč na osobu (voda, elektřina, plyn).
  • 1500 Kč za dítě + energie 750 Kč na osobu (voda, elektřina, plyn).
  • Televizor 60 Kč/měsíc, lednička 100 Kč/měsíc.
  • Pračka 120 Kč na osobou/měsíc.