Charitní záchranná síť

Kontakt

Koordinátor Charitní záchranné sítě:budova
Bc. Zuzana Hallová
+420 518 340 472
+420 737 234 098
e-mail: zuzana.hallova@hodonin.charita.cz

Místo

Nízkoprahové denní centrum, Svatopluka Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín (vchod do zařízení je ve dvoře ubytovny Pod Nádražím)

Co je Charitní záchranná síť?

Charitní záchranná síť je humanitární činností OCH Hodonín, která pomáhá lidem v akutní nouzi, na jejichž potřeby nereaguje systém sociálních služeb, nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

Jak pomáháme?

  • OKAMŽITÁ POMOC logoOkamžitá pomoc lidem v akutní nouzi.
  • POSKYTNUTÍ MATERIÁLNÍ POMOCI Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.
  • POSKYTNUTÍ DUCHOVNÍ POMOCI Ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními.
  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÉ POMOCI  Odkaz na sociální nebo jinou službu a zprostředkování kontaktu s ní.

Pravidla pomoci

  • Zachováváme mlčenlivost o věcech, které s lidmi řešíme.
  • Situaci každého člověka individuálně posuzujeme, abychom mohli nabídnout cílenou pomoc.
  • Při poskytování pomoci hledáme nejúčinnější řešení, které povede ke zlepšení životní situace člověka v nouzi.
  • Spolupracujeme s dalšími institucemi, které mohou pomoci při řešení obtížné životní situace potřebných.
  • Na pomoc z CHZS není právní nárok, pomoci můžeme jenom v rámci svých možností.