Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

Jsme bezplatně poskytovaná služba, a tudíž jsme závislí na dárcích a sponzorech. Proto budeme rádi, pokud se rozhodnete nás finančně podpořit. Číslo příspěvkového konta, na které se posílají finanční dary, je:
35-8972550257/0100, variabilní symbol 421. Finanční příspěvek přijímáme i v hotovosti na základě vystavení darovací smlouvy na pracovištích poradny.

Hodnotu daru na dobročinné účely lze odečíst od základu daně (podle §15 odst. 1 zákona o daních z příjmu u fyzických osob a podle §20 odst. 8 zákona o daních z příjmu u právnických osob).

Podpořit nás můžete také uspořádáním akce, na které bude kasička na příspěvky na podporu poradny, případně akce, ze které poputuje výtěžek na konto charitní poradny. V minulosti byly takto uspořádány např. Bučovické renesanční kratochvíle (v roce 2016) a Bučovický podzim (v roce 2017). Výtěžek z těchto akcí podpořil poradnu na pracovišti v Bučovicích.

Kontaktujte nás prosím, pokud se naši službu rozhodnete tímto způsobem podpořit, dodáme Vám propagační materiály, případně vám pomůžeme při pořádání akce.

Další možnosti podpory

Pokud se o našich službách dozvíte, nebo jste v minulosti využili služby poradny a byli jste spokojeni, doporučte nás osobám, které se dostali do tíživé životní situace a mohli by naše služby potřebovat. A pokud jste nebyly s našimi službami spokojeni, napište nám o tom. Na základě Vaší připomínky můžeme zlepšit naše služby.

Budeme rádi, když nám na email poradna.slavkov@hodonin.charita.cz napíšete své hodnocení, názor, jak se můžeme zlepšit nebo co si o našich službách myslíte. Přispějete tím ke zlepšení nebo zkvalitnění našich služeb.

Děkujeme.