Aktuality

Poděkování pro Nadaci ČEZ
13. října 2020 Aktuality

Poděkování pro Nadaci ČEZ

V roce 2020 jsme prostřednictvím nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“ čerpali dotaci ve výši 50 567 Kč. Finanční pomoc jsme využili na nákup pohonných hmot částkou 33 067 Kč, opravy aut ve výši 15 000 Kč a nákup pneumatik v hodnotě 2500 Kč. Pečovatelská služba Ždánice si velmi váží této pomoci, jelikož náklady na provoz služby se neustále zvyšují. Pečovatelky se za svými uživateli dopravují pěti charitními vozidly a ujedou denně desítky kilometrů, za loňský rok 2019 pečovatelky ujely 54 166 km. Auta jsou většinou již staršího data výroby, proto náklady na opravy rostou.

Veřejnosti se představí video s názvem Jsem Chariťák
25. září 2020 Diecézní charita Brno

Veřejnosti se představí video s názvem Jsem Chariťák

V Diecézní charitě Brno pracuje přes 1 600 pracovníků v nejrůznějších profesích. Nejčastěji jsou to sociální pracovníci, pečovatelky a osobní asistenti a terénní zdravotní sestry. Ročně pracovníci Charity pomohou více než 50 000 klientů. Diecézní charita Brno pomáhá seniorům, lidem s postižením, nevyléčitelně nemocným, lidem v tísni, cizincům v nouzi a mnoha dalším. Na Den Charity 27. září 2020 si proto krátkým videem „Jsem Chariťák“ připomene, jaká je osobní motivace konkrétních pracovníků.

Příběh domácího hospice sv. Filipa Neri
10. září 2020 Koláč pro hospic

Příběh domácího hospice sv. Filipa Neri

Po telefonátu dcery jsme přijali do Hospicové péče klientku po operaci mozku s inoperabilním nádorem mozku. Klientka 2 roky ležela v nemocnici a lékař v nemocnici nechtěl klientku pustit do domácího prostředí z důvodu vážného zdravotního stavu a komplikované péče odborným personálem.  

Druhá vlna koronaviru je na obzoru – a na mobilní hospice se zapomnělo
20. srpna 2020 Charita Česká republika

Druhá vlna koronaviru je na obzoru – a na mobilní hospice se zapomnělo

Zdravotní sestry a lékaři domácích hospiců jsou pracovníky tzv. první linie, kteří se starali o nejohroženější skupiny během jarní pandemie covid-19. Přestože byli při výkonu své práce vystaveni riziku nákazy onemocněním covid-19 stejně jako pracovníci zařízení lůžkové péče či zdravotnické záchranné služby, nevztahuje se na ně dotační program Ministerstva zdravotnictví určený k vyplacení mimořádných odměn. Odměny pro nemocnice jsou plošné – tedy i tam, kde byl provoz omezen. Zvýšené nasazení zaměstnanců domácích hospiců není ohodnoceno vůbec.

Díky darům mohly rodiny spolupracující se SAS Hodonín vyrazit na výlet
14. srpna 2020 Aktuality

Díky darům mohly rodiny spolupracující se SAS Hodonín vyrazit na výlet

Akce se zúčastnily rodiny s dětmi, které spolupracují se Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi Hodonín. Díky finanční či materiální pomoci se naše služba snaží podobně laděné akce rodinám zprostředkovat 1x ročně v rámci podpory vzdělávání a rozvoje, smysluplně tráveného volného času a podpory společně tráveného času rodičů a dětí.

Nabídka ubytování na charitní ubytovně v Hodoníně
10. srpna 2020 Aktuality

Nabídka ubytování na charitní ubytovně v Hodoníně

Nabízíme ubytování na naší charitní ubytovně. V případě dalších dotazů kontaktujte prosím paní vedoucí Zdislavu Šottlovou, viz. inzerát (e-mail: ubytovna@hodonin.charita.cz). Děkujeme.

Charita pro Libanon: vyhlašujeme sbírku na pomoc Bejrútu
6. srpna 2020 Charita Česká republika

Charita pro Libanon: vyhlašujeme sbírku na pomoc Bejrútu

V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Z krizového fondu jsme prozatím uvolnili částku 300 tisíc Kč na bezprostřední pomoc.

Beseda s Policií ČR
16. června 2020 Aktuality

Beseda s Policií ČR

Dne 11. 6. 2020 v Azylovém domě pro matky s dětmi v Hodoníně, proběhla beseda s policií ČR. Pan por. Bc. Petr Zámečník, dětem přečetl poučnou pohádku, kterou dále společně rozebírali a děti si z ní vzaly ponaučení.

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem
24. dubna 2020 Charita Česká republika

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem

Přesně před šesti týdny vláda vyhlásila v České republice nouzový stav. Charita i celá řada dalších nevládních organizací zareagovaly okamžitě a zveřejnily telefonní čísla krizových a informačních linek, na které se lidé potřebující se zorientovat v nové situaci či hledající pomoc mohli obracet. První analýzy svědčí o tom, že tato pomoc byla velmi potřebná. Vytíženost linek při srovnání s loňskem stoupla několikanásobně.

Nejste v tom sami
20. dubna 2020 Aktuality

Nejste v tom sami

Cítíte se osamělí, chcete si s někým popovídat nebo máte pocit nejistoty, protože vás tíží současná situace?

Tři králové proti viru
9. dubna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.

Charita Česká republika pomáhá dvěma těžce zasaženým zemím: Itálii a Španělsku
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Charita Česká republika pomáhá dvěma těžce zasaženým zemím: Itálii a Španělsku

Pandemie onemocnění covid-19 nezná hranice, stejně jako pomoc v boji proti ní. Přestože se v současné době plně zaměřujeme na ochranu našich klientů před nákazou, především seniorů v zařízeních sociální péče a lidí z ohrožených skupin, kritický vývoj situace v Itálii a Španělsku nemůžeme nechat bez odezvy. Masivní šíření koronaviru způsobilo, že jejich zdravotnictví kolabuje, počet úmrtí stoupá a život v zemi je prakticky paralyzován.

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.

Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče
3. dubna 2020 Diecézní charita Brno

Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče

Odborná zdravotní péče o nemocného doma, v Charitě od počátku tradičně označovaná jako Charitní ošetřovatelská služba, se k 1. dubnu 2020 přejmenovává na Domácí zdravotní péči.  

Charitní pečovatelky, sociální pracovníci a zdravotní sestry pracují v extrémně náročných podmínkách
1. dubna 2020 Aktuality

Charitní pečovatelky, sociální pracovníci a zdravotní sestry pracují v extrémně náročných podmínkách

Sociální a zdravotní služby v Diecézní charitě Brno jsou v době epidemie koronaviru vystaveny extrémní zátěži. Po celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina se domácí zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovníci denně starají o 3 tisíce pacientů, seniorů, lidí bez domova, i v nejodlehlejších koutech kraje. Tedy o ty, kteří jsou nejvíce ohroženi onemocněním.  Práci ohrožuje nedostatek ochranných pomůcek, roušek a dalšího vybavení, které musí Charita nakupovat, vyrábět nebo získávat od dobrovolníků. Finanční náklady na boj proti koronaviru už v Diecézní charitě Brno vzrostly na stovky tisíc korun. Charita navíc v době nouzového stavu rozšiřuje svoje služby, aby zůstala nablízku.

Postní almužna 2020
1. dubna 2020 Aktuality

Postní almužna 2020

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte dělat roušky a nosíte potraviny pro potřebné.
1. dubna 2020 Aktuality

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte dělat roušky a nosíte potraviny pro potřebné.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte dělat roušky a nosíte potraviny pro potřebné. 

Darujete nám roušky, jídlo i peníze. Děkujeme!
26. března 2020 Diecézní charita Brno

Darujete nám roušky, jídlo i peníze. Děkujeme!

Naše pečovatelky, zdravotní sestřičky, sociální pracovníci a další zaměstnanci denně s láskou pečují o více než 3 tisíce lidí v celé brněnské diecézi. Třeba Domácí zdravotní péče je nyní velice potřebná, protože nemocnice posílají pacienty do svých domovů, aby zůstaly volné kapacity pro nemocné s koronavirem. Vy nám pomáháte. Srdečně děkujeme!

Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje i Vaši podporu!
23. března 2020 Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje i Vaši podporu!

Diecézní charita Brno bojuje s epidemií koronaviru. Denně pomáhá více než 3 tisícům uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb těm nejpotřebnějším v současných podmínkách je ale velmi obtížné i nákladné. Charitní práci komplikuje nedostatek ochranných pomůcek, dezinfekcí a materiálního vybavení. Obracíme se proto na veřejnost s naléhavou prosbou o podporu a finanční dary, které nám umožní chránit ty nejzranitelnější.

Celou brněnskou diecézi spojuje pomoc a solidarita
19. března 2020 Diecézní charita Brno

Celou brněnskou diecézi spojuje pomoc a solidarita

Dobrá vůle a ochota pomáhat spojuje lidi napříč diecézí. Lidé přinášejí roušky, darují potřebnou dezinfekci, nebo přispívají finančním darem. I nadále naléhavě prosíme všechny o další roušky, dezinfekci na ruce a na povrchy, rukavice či respirátory jakékoliv úrovně. Jen v Jihomoravském kraji potřebujeme přes 100 litrů dezinfekce, až 9 tisíc roušek a 2 tisíce respirátorů na týden.

POTŘEBUJEME ROUŠKY!!!
17. března 2020 Aktuality

POTŘEBUJEME ROUŠKY!!!

Pro naše zaměstnance v sociálních službách potřebujeme roušky. Máme akutní nedostatek a budeme rádi za jakékoliv - i bavlněné ručně šité. Roušky, prosím, doručte na Správu Oblastní charity Hodonín, Wilsonova 7 v pracovní dny od 8.00 do 12.00. V případě jiného času nás prosím kontaktujte na tel. čísle 737 234 080.
Vděční budeme i za materiál na roušky. Na roušky je vhodná čistá bavlna, která se dá prodýchnout. ❤️ DĚKUJEME!

17. března 2020 Aktuality

Oblastní charita Hodonín zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření onemocnění COVID-19 zavádí Oblastní charita Hodonín opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

Poděkování firmě PPG Deco Czech a.s.
15. března 2020 Aktuality

Poděkování firmě PPG Deco Czech a.s.

Děkujeme firmě PPG Deco Czech a.s. Dům barev za poskytnutí daru ve formě barev a nátěrů na rekonstrukci a zkrášlení prostoru našich služeb OCH Hodonín.

„Mám radost, že Postní almužna pomáhá potřebným,“ říká koordinátorka projektu Katarína Durkáčová
28. února 2020 Diecézní charita Brno

„Mám radost, že Postní almužna pomáhá potřebným,“ říká koordinátorka projektu Katarína Durkáčová

Postní almužna je tradiční příležitost pro všechny, kteří chtějí pomáhat potřebným v postní době. O tom, proč bychom se měli do Postní almužny zapojit, kde projekt pomáhá nebo jak vytrvat v postu jsme si povídali s hlavní koordinátorkou Katarínou Durkáčovou.

Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem
25. února 2020 Diecézní charita Brno

Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem

Popeleční středou tradičně začíná duchovní projekt Postní almužna, do kterého se zapojují tisíce věřících. Postní almužna je příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Už po desáté jsou ve farnostech brněnské diecéze připraveny k rozebrání papírové schránky – postničky. Do nich lidé ukládají peníze v hodnotě odřeknutého požitku během postní doby. Každý si může zvolit, komu chce ušetřené peníze věnovat. V loňském roce Diecézní charita Brno díky příspěvkům z Postní almužny zakoupila speciální lůžka pro nemocné a umírající v Rajhradě a podpořila rodiny s dětmi v Komárovicích i v Hustopečích.

Podpora z Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje i letos
21. února 2020 Aktuality

Podpora z Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje i letos

Nadace Terezy Maxové dětem finančně podpořila projekt "Rodina – to nejlepší pro dítě II". Ten již druhým rokem pokračuje v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín, které provozuje Oblastní charita Hodonín. Je zaměřen na rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění svých funkcí.