Personální a materiální pomoc pro Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko
7. prosince 2020 Aktuality

Personální a materiální pomoc pro Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko

Oblastní charita Hodonín realizuje od prosince 2020 do února 2021 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové nový projekt „Personální a materiální pomoc pro Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko“. Cílem projektu je podpora uživatelů služby v době pandemie covidu-19. Díky tomuto projektu bude posílena sociální práce, která je v této nelehké době velmi potřebná. Sociální pracovník bude klientům poskytovat telefonické a osobní poradenství, zajišťovat osvětovou a aktivizační činnost (jak osobně, tak prostřednictvím telefonického kontaktu). Vyslechne obavy a starosti klientů, poradí jim jak nestálou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami řešit. Z projektu budou také zakoupeny ochranné prostředky (jednorázové obleky a respirátory) pro pracovníky služby. Děkujeme „Výboru dobré vůle“ za nadační příspěvek ve výši 51 600,- Kč a rychlou reakci na potřeby služby a jejich klientů.