15. února 2022 Aktuality

Postní almužna 2022

Postní almužna je snaha o propojení farností a Charity ve snaze sloužit bližním v nouzi.  

Nejde o sbírku v pravém slova smyslu, v první řadě jde o pastorační akci, formu duchovní formace života věřících – Almužna z toho, co si odřekneme v době půstu, podpora věřících vytrvat v odhodlání si něco odříct, nástroj prožívání postu s dětmi.

Podobné akce se konají i v zahraničí, i v těch zemích, kde probíhá rovněž obdoba TS.

(Jsou vize, které nás přesahují. Dejme jim šanci, abychom mohli zjistit, komu a jak mohou být prospěšné!)

Dopis o. prezidenta k postní almužně 2022