Mládí správným směrem
5. února 2021 Aktuality

Mládí správným směrem

Nadační fond ALBERT podpořil projekt Mládí správným směrem      

Nadační fond ALBERT tři roky podporoval projekt Mládí správným směrem, který probíhal v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín a Nízkoprahového klubu Pohoda v Hodoníně.

Projekt byl zaměřen na děti a mládež potýkající se s různými náročnými sociálními situacemi, jako jsou např. potíže ve škole, s vrstevníky, potíže v komunikaci s rodiči, v přístupu k zájmovým aktivitám, apod.

Dětem byla nabídnuta např. podpora ve zvládání školní přípravy, hry, tvořivé a rozvojové činnosti pro zdravou náplň volného času, ale také terapeutická podpora díky Nízkoprahovému klubu Pohoda. Projekt v roce 2020 podpořil celkem 4 mladé lidi ve spolupráci se Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi a 6 mladých lidí v Nízkoprahovém klubu Pohoda.

Jedním z účastníků projektu byl chlapec K, který potřeboval nejvíce pomoc se zvládáním školní přípravy, s motivací      k učení, a hlavně se zvládáním zvýšených nároků v souvislosti s distanční formou online vzdělávání v době uzavření školy. Rodina chlapce potřebovala pomoc pracovnice také v komunikaci se školou ohledně zajištění pravidelného odevzdávání domácích úkolů, předávání pracovních listů a zajištění přítomnosti chlapce K na online vyučování.

Díky terapeutickému vedení se také zlepšila situace slečny M., kdy spolupráce byla zaměřena na zlepšení vztahu s matkou. Dcera  s matkou si díky terapiím vyjasnily svá očekávání a jednání. Terapie vedla ke vzájemnému porozumění matky a dcery.

Díky projektu obě služby dlouhodobě přispívaly k rozvíjení schopností a dovedností rodin a mladých lidí ve zvládání obtížných situací. Velmi si vážíme, že nás Nadační fond ALBERT finančně podporoval jak v roce 2020 tak po celou dobu tříletého projektu.