Postní almužna 2021
15. února 2021 Aktuality

Postní almužna 2021

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, se mohou zúčastnit starobylé postní tradice – almužny. Peníze za požitky, které si během postní doby odřeknete, můžete vkládat do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se koná od roku 2010. Podobné duchovní aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

Sami můžete rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíšete svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Oblastní charity Hodonín  nebo prostřednictvím farností k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

Od Popeleční středy jsou ve farnostech na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku u Brna připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich může kdokoli vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekne požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání zvolí a kolik do postničky přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit kávu nebo čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu ji přinesete zpět do kostela nebo do Oblastní charity Hodonín. Dary prostřednictvím Charity pomohou lidem v nouzi.

Více informací u koordinátorky postní aktivity: Jana Šupálková, jana.supalkova@hodonin.charita.cz, tel.: 737 234 077

Děkujeme za podporu!

Postní almužna_dopis