Příběh domácího hospice sv. Filipa Neri
10. září 2020 Koláč pro hospic

Příběh domácího hospice sv. Filipa Neri

Po telefonátu dcery jsme přijali do Hospicové péče klientku po operaci mozku s inoperabilním nádorem mozku. Klientka 2 roky ležela v nemocnici a lékař v nemocnici nechtěl klientku pustit do domácího prostředí z důvodu vážného zdravotního stavu a komplikované péče odborným personálem.  

Klientka byla zcela odkázana na péči druhé osoby. Nekomunikovala, byla nepohyblivá, neschopná spolupráce-kvadruplegička, spastická, dýchala přes tracheostomii, trvale napojena na oxygenátor, kanyla TS často neprůchodná – bylo nutno často odsávat hleny elekt.odsávačkou i vícekrát denně, měla zavedenu močovou cévku, trvale inkontinentní, občas s průběhy epileptických záchvatů a s dekubity. Pečující dcera měla obavy, zda komplexní 24 hod péči denně zvládne, a zda péči zvládne tým Domácího hospice sv. Filipa Neri. Postupně jsme naučili pečovat i manžela klientky, nastala vzájemná důvěra rodiny, sester + lékaře + pečovatelek, kteří pravidelně do rodiny docházeli a doprovázeli klientku na poslední cestě životem. Rodina se připravila na nezvratný stav klientky, postupně docházelo ke smíření a klidnému průběhu všech návštěv personálu, kteří péči zajišťovali. Úmrtí klientky proběhlo ve spánku, v klidu a pohodě. Rodina byla zcela vyrovnána a připravena na smrt maminky, manželky v domácím prostředí, v její posteli. Po úmrtí klienty nám bylo sděleno dcerou, že vůbec nevěřila, že péči o maminku zvládne, a že ji hlavně po odborné stránce zvládne tým Domácího hospice. Opak byl pravdou a dcera byla ráda, že maminka mohla zemřít doma.