Koláč pro hospic

Oblastní charita Hodonín pořádá začátkem října při příležitosti Světového dne hospicové péče každoroční sbírkovou kampaň na podporu služeb pro nevyléčitelně nemocné. Lidé si mou koupit koláč a finanční dary, které za ně Charita obdrží, ulehčí pacientům mobilní hospicové péče na území OCH Hodonín.

Výtěžek Koláče pro Hospic:

 

2019 54.589,- Kč
2018 37.668,- Kč
2017 9.546,- Kč