Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové
27. října 2020 Aktuality

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

V roce 2020 jsme prostřednictvím nadace Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové obdrželi v rámci programu Fond podpory seniorů nadační příspěvek na projekt „Společně a bezpečně vstříc pandemii OCH Hodonín“ výši 70.000, - Kč. Finanční pomoc jsme využili na nákup rukavic, roušek, dezinfekčních prostředků, materiálu na šití roušek, návleků a dalších ochranných pomůcek jak pro pracovníky terénních pečovatelských a ošetřovatelských služeb, tak pro jejich klienty. Díky tomu příspěvku můžeme nadále i v období koronavirové pandemie bezpečně a kvalitně seniorům poskytovat péči v jejich domácím prostředí.  

letak- poděkování_Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové