Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem
25. ledna 2021 Aktuality

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

 Dlouhodobá spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

Již 3. rokem Nadace Terezy Maxové dětem finančně podporuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hodoníně. V roce 2020 to bylo v rámci projektu "Rodina – to nejlepší pro dítě III", který ve formě kofinancování bude pokračovat i v roce 2021.

Podpora je zaměřena na rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění svých funkcí. Dlouhodobým cílem je podporovat rodiny v jejich samostatnosti a funkčnosti.

Spolupracující rodiny využily pomoc např. při jednání s úřady, soudy, školami, se školní přípravou dětí a řešením výchovných problémů, ale také se zvládáním dluhové zátěže, nepříznivé finanční situace rodiny, bytových problémů nebo s uplatněním na trhu práce. I s pomocí Nadace Terezy Maxové dětem služba podpořila celkem 33 rodin.

Jedním z účastníků projektu byla i rodina paní A. Paní je matka samoživitelka, která žije ve ztížených sociálních a finančních podmínkách se svými 2 dětmi. Dlouhodobě čelí neplacení výživného ze strany otce. Na pracovnici služby se nejvíce obracela, když potřebovala pomoc s porozuměním dokumentů z úřadu práce, ze soudu nebo při uplatňování jejích práv ohledně zmíněného dlužného výživného.  Vzhledem k tíživé finanční situaci rodiny využila paní A. pomoc služby také v zajištění finanční podpory pro syna, aby mohl navštěvoval základní uměleckou školu a pokračovat tak ve hře na jeho oblíbený hudební nástroj. Finanční podpora byla zprostředkována také Nadací Tereza Maxová dětem. Paní A. s pracovnicí konzultovala také zvládání distanční školní výuky v době uzavření škol na jaře a na podzim. Spolupráce s rodinou pokračuje i v tomto roce.

Jak se často ukazuje, s některými rodinami je zapotřebí dlouhodobá spolupráce, jiné rodiny využívají službu krátkodobě. Každopádně stále jsou mezi námi rodiny, které podobnou podporu potřebují. Děkujeme proto Nadaci Terezy Maxové dětem, která Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podporuje již třetím rokem a umožňuje tak pomoc realizovat také v roce 2021 a pomáhat rodinám v úzkých i nadále.