Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Kde nás najdete

Adresa

Polní 1444, Slavkov u Brna 68401

Na koho se můžete obrátit

Bc. Eva Vávrová

E-mail: Y_Fh9-5n6hIjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Typ služby
Centra denních služeb

Poskytovatel
Oblastní charita Hodonín

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Eva Vávrová

Poslání a cíle

Posláním Centra denních služeb Slavkov u Brna je ambulantně poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a umožnit jim prožití důstojného života i v době, kdy z důvodu věku, zdravotního stavu či sociální situace nechtějí nebo nemohou po celý den být sami ve svém přirozeném domácím prostředí.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu

Fakultativní služby

 doprava a doprovod v autě klientů do CDS a zpět, k lékaři, k vyřízení osobních záležitostí

Další informace

Co je Centrum denních služeb? 
Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna je sociální službou, která nabízí podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením od 27 let, kteří žijí doma, ale z důvodu věku nebo zdravotního stavu si již nejsou schopni sami zajistit vše, co potřebují. Těmto lidem v mnoha případech pomáhá, nebo se o ně stará rodina, známí, nebo k nim dochází pečovatelská služba.

Centrum denních služeb vychází z přesvědčení, že i starý nebo nemocný člověk by měl, pokud je to možné, co nejdéle zůstat doma se svými blízkými, a že by ústavní péče měla být využívána pouze na čas nebo v takových případech, kdy již nelze péči o člověka doma dost dobře zvládnout. Proto umožňujeme lidem, kteří již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v Denním centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Během svého pobytu u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas. Zároveň je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují.