Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Kde nás najdete

Adresa

Horní Valy 2, Hodonín 69501

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Hodonín

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace