TKS 2023

Nábor koledníků pro Hodonín 2023

Milí přátelé charitního díla,

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že při minulé sbírce jste přispěli rekordní částkou 3 749 333 korun, díky kterým můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi na Hodonínsku, Bučovicku a Slavkovsku u Brna.

Další ročník sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2023.

 

Z této sbírky chceme podpořit následující:

  • V případě potřeby okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách
  • Dovybavit a zmodernizovat půjčovny kompenzačních pomůcek
  • Rozvoj charitních služeb
  • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb
  • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí
  • Podpora sociálního projektu v Moldávii
  • Podpora Charitní záchranné sítě určené pro lidi v nouzi

Číslo sbírkového účtu: 66008822/0800

Variabilní symbol pro OCH Hodonín: 777966400

QR TKS Hodonín

Přispět můžete i online zde 

Koordinátor sbírky za Oblastní charitu Hodonín: Jana Šupálková,

mobil: 737 234 077, email: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

https://www.trikralovasbirka.cz/