Nábor koledníků pro Hodonín 2023

Stát se tříkrálovým koledníkem není těžké. 

Stačí kontaktovat koordinátorku Tříkrálové sbírky pro Oblastní charitu Hodonín:

Jana Šupálková
Mobil: 737 234 077
Email:
jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Neexistuje věková hranice. Stačí kus odvahy a ochota pomoci. Přihlásit se může jednotlivec i skupina lidí.

Podmínkou však je, aby v každé skupince byla alespoň jedna osoba ve věku 15 let a starší s průkazem totožnosti a byla ochotna pro potřeby organizace sbírky odevzdat svoje osobní údaje.

Ke koledování budete potřebovat také kus odvahy k tomu, abyste zazvonili u cizích dveří…., zazpívali a požádali o dar. Podruhé už to je docela snadné.

 

My tři králové

1. My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli zdaleka

3. Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše. 

4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu. 

5. A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju. 

6. A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.