Podpora z Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje i letos
21. února 2020 Aktuality

Podpora z Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje i letos

Nadace Terezy Maxové dětem finančně podpořila projekt "Rodina – to nejlepší pro dítě II". Ten již druhým rokem pokračuje v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Hodonín, které provozuje Oblastní charita Hodonín. Je zaměřen na rodiny s nezletilými dětmi, které se nachází v obtížné životní situaci a potřebují pomoc při naplnění svých funkcí.

Rodiny, které se účastnily projektu, využívaly podporu např. v jednání s úřady, soudy, školou, ve zvládání školní přípravy a řešení výchovných problémů. Pomoc se týkala rovněž zvládání hospodaření domácnosti, dluhové zátěže, řešení finanční situace, bytových problémů, či zapojování se do pracovního procesu. V roce 2019 tak bylo podpořeno celkem 22 rodin.

Jedním z účastníků projektu byla i rodina paní P. Jako matka samoživitelka žila ve ztížených sociálních, bytových a finančních podmínkách se svými třemi dětmi. Podporu využila ve zvládání školní přípravy i předškolní přípravy mladších dětí. Učila se s dětmi lépe pracovat, motivovat je a posilovat tím svoji úlohu rodiče. Z důvodu nevhodných bytových podmínek jsme jí pomohli sepsat také nadační příspěvek na bydlení, který se však nakonec nezdařil z důvodu nevyřešené situace s dluhy. To je jedním z kritérií nadace. Pomoc se proto týkala i podpory při řešení dluhové problematiky a uplatňování svých práv vůči různým institucím, stejně jako při jednání s úřady. Bylo nutné vyřešit rovněž bydlení. Podařilo se tedy zprostředkovat umístění v azylovém domě a následně v ubytovacím zařízení. Matka využila i podporu v sepsání žádosti o městský byt a v jednání s dodavateli energií. Nyní je situace rodiny celkem stabilní.

Ze zkušenosti víme, že v některých případech je zapotřebí delší spolupráce a jsou rodiny, které by mohly potřebovat podobnou podporu také. Děkujeme proto Nadaci Terezy Maxové dětem, že náš již druhým rokem podporuje. Díky poskytnutí finančního příspěvku i v roce 2020 můžeme v realizaci projektu pokračovat a dostávat tak pomoc k rodinám, které ji potřebují.

Ivona Kadlčíková, DiS., Oblastní charita Hodonín