Poděkování firmě PPG Deco Czech a.s.
15. března 2020 Aktuality

Poděkování firmě PPG Deco Czech a.s.

Děkujeme firmě PPG Deco Czech a.s. Dům barev za poskytnutí daru ve formě barev a nátěrů na rekonstrukci a zkrášlení prostoru našich služeb OCH Hodonín.

S opravami začínáme v bytových jednotkách v Domově pro matky s dětmi. Postupně bude následovat výmalba kanceláří a přilehlých prostor v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi, výmalba místností pro klienty v Nízkoprahovém denním centru Hodonín a Noclehárně pro lidi bez přístřeší Hodonín, oprava dvorku v Kontaktním adiktologickém centru Vážka a výmalba bytových jednotek v charitní ubytovně.

IMG_4014