17. března 2020 Aktuality

Oblastní charita Hodonín zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření onemocnění COVID-19 zavádí Oblastní charita Hodonín opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

Charitní pečovatelská služba Šardice

Od 17. 3. 2020 je uzavřena kancelář CHPS Šardice na adrese: Šardice 5. V nutných případech volejte vedoucí Bc. Heleně Špérové na tel.: 733 755 880.

Dle nařízení Diecézní charity Brno se omezuje rozsah terénní služby pouze na úkony nutné pro zajištění zdraví a života klientů, např. zajištění a podaní stravy, hygiena a nezbytné nákupy.

Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

V souladu s nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky naše zařízení od 16. března až do odvolání pozastavuje svůj provoz a poskytování služeb.

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

S účinností od 17.3.2020 se dle nařízení Diecézní charity Brno omezuje rozsah terénní služby na úkony nutné pro zajištění zdraví a života klientů, např. zajištění a podaní stravy, hygiena a nezbytné nákupy.

Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín

S ohledem na karanténu a v souvislosti s prevencí přenosu koronaviru zavádíme následující opatření platná do odvolání:

  • poskytování služeb omezujeme na minimum, pouze pro nezbytně nutné případy,
  • osoby s kašlem, rýmou nebo zvýšenou teplotou mají vstup zakázán,
  • provádíme výměnu, testování, poskytujeme sprchu, praní,
  • po vstupu si umyjte ruce a použijte dezinfekci na ruce,
  • v Kontaktním centru není možné se zdržovat, je potřeba využít službu a odejít, ve zvýšené míře dezinfikujeme.D

Domov pro matky s dětmi Hodonín - zákaz návštěv

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna

S účinností od 17. 3. 2020 se dle nařízení Diecézní charity Brno omezuje rozsah terénní služby na úkony nutné pro zajištění zdraví a života klientů, např. zajištění a podaní stravy, hygiena a nezbytné nákupy.

Charitní pečovatelská služba Ždánice

Od 16. 3. 2020 je z nařízení města Ždánice uzavřena kancelář CHPS Ždánice na adrese: Zámecká 848, Ždánice. V nutných případech volejte vedoucí Bc. Veronice Rolencové na tel.: 737 234 096. Dle nařízení Diecézní charity Brno se omezuje rozsah terénní služby pouze na úkony nutné pro zajištění zdraví a života klientů, např. zajištění a podaní stravy, hygiena a nezbytné nákupy.

Nízkoprahové denní centrum Hodonín

Od 16. 3. 2020 je dle nařízení Diecézní charity Brno omezena provozní doba služby. Služba je nově otevřena pro klienty denně 9:00 - 11:00 a 12:30 - 14:00 včetně víkendů. Každému uživateli budou poskytnuty služby, o které požádá a nejpozději do hodiny opustí zařízení. Každému uživateli bude povolena pouze jedna návštěva denně. Sociální práce bude probíhat pouze v nutných případech ohrožujících zdraví a život uživatele.

Sociálně aktivizační služby Hodonín

Na základě doporučení a nařízení Diecézní charity Brno od 16. 3. 2020 dočasně až do odvolání pozastavujeme činnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děkujeme za pochopení. V případě nutné potřeby volejte na číslo 739 389 236.

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Na základě doporučení a nařízení Diecézní charity Brno od 16. 3. 2020 dočasně až do odvolání pozastavujeme činnost služby.

Charitní sociálně právní poradna

Vzhledem k nouzovému stavu na území České republiky a v souladu s nařízením Diecézní charity Brno bude poradna na všech pracovištích od 17. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Jsme vám k dispozici na telefonu a emailu:

Pracoviště Slavkov u Brna
Mgr. Lucie Růžičková, sociální pracovnice, vedoucí služby
Tel. 731 646 977
Email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz

Pracoviště Bučovice
Mgr. et. Bc. Jaromír Němeček, sociální pracovník
Tel. 739 389 266

Pracoviště Hodonín
Bc. Tomáš Procházka, sociální pracovník
Tel.: 731 425 497
Email: poradna@hodonin.charita.cz

Rodičovské centrum Sluníčko Dolní Bojanovice

Na základě doporučení a nařízení Diecézní charity Brno od 16.3.2020 dočasně až do odvolání pozastavujeme činnost služby.