Kontakty

Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín

Tel.: 518 341 003
Horní Valy 2, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Skalová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Seznam lidí

Bc. Vladimíra Kůřilová - pracovník sociálních služeb
Bc. Lucie Vydařelá - pracovník sociálních služeb
Bc. Lucie Divácká - pracovník sociálních služeb