Kontakty

Nízkoprahové denní centrum Hodonín

Tel.: 518 340 472
Svatopluka Čecha 3106/4a, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: Mgr. Kamila Hadová - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby:

potravinový servis, hygiena, praní, žehlení

 

Seznam lidí

Mgr. Kamila Hadová - vedoucí a sociální pracovník
Bc. Zuzana Hallová - sociální pracovník