Kontakty

Charitní ubytovna Hodonín

Tel.: 731 625 192
Sacharovova 4230/40, Hodonín, 695 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Ubytovna je ekonomickou činností provozovanou na základě živnostenského oprávnění –  jedná se o zařízení poskytující služby přechodného ubytování osobám v bytové tísni, především rodinám s dětmi.