Kontakty

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

Tel.: 731 134 258
Květná 379, Mutěnice, 696 11
Vedoucí služby: Jitka Foltýnová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Seznam lidí

Jitka Foltýnová - vedoucí služby
Eva Frýdková, DiS. - sociální pracovník
Larysa Kotásková, Dis. - sociální pracovník, pro Hodonín