Hodonínské „Káčko“ oslavilo kulatiny Zobrazit fotogalerii
4. února 2020 Pro média

Hodonínské „Káčko“ oslavilo kulatiny

Poslední lednový týden otevřelo veřejnosti své dveře Kontaktní adiktologické centrum Vážka. To pracuje se závislým osobami už dvacet let. Sociální pracovnice připravily pro návštěvníky kromě malého občerstvení i výstavu fotografií z historie centra. Zájemci pak mohli zhlédnout i krátký dokument mapující práci „káčkařek“.  

Hlavním cílem služby, jíž ročně využije kolem dvou set klientů, je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci. Služeb Kontaktního centra mohou využívat osoby závislé na drogách, alkoholu či patologičtí hráči, kteří mají více než patnáct let. Pomoc je bezplatná, poskytovaná v ambulantní i terénní formě.