Postní almužna

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný!Postní almužna

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Výtěžek postní almužny 2009 za Oblastní charitu Hodonín 167.964 Kč


Výtěžek postní almužny 2010 za Oblastní charitu Hodonín 131.510 Kč


Výtěžek postní almužny 2011 za Oblastní charitu Hodonín   95.138 Kč


Výtěžek postní almužny 2012 za Oblastní charitu Hodonín   75.707 Kč


Výtěžek postní almužny 2013 za Oblastní charitu Hodonín   70.033 Kč


Výtěžek postní almužny 2014 za Oblastní charitu Hodonin   61.190 Kč

Výtěžek postní almužny 2015 za Oblastní charitu Hodonín   45.156 Kč

Výtěžek postní almužny 2017 za Oblastní charitu Hodonín  144.560 Kč

Výtěžek postní almužny 2018 za Oblastní charitu Hodonín    99.502 Kč

Výtěžek postní almužny 2019 za Oblastní charitu Hodonín   85.234 Kč

Výtěžek postní almužny 2020 za Oblastní charitu Hodonín   92.459 Kč

Výtěžek postní almužny 2021 za Oblastní charitu Hodonín   152.372 Kč

Výtěžek postní almužny 2022 za Oblastní charitu Hodonín   115.158 Kč