Podpořte nás bankovním převodem

Přispět můžete jednorázově nebo opakovaně a dlouhodobě prostřednictvím měsíčního bankovního převodu.

Dárcovské konto: 35-8972550257/0100, Komerční banka, a. s.

Chcete podpořit konkrétní službu? Vyplňte variabilní symbol:

Služba

Variabilní symbol

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna 402
Charitní pečovatelská služba Šardice 403
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín 404
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko 407
Kontaktní adiktologické centrum Vážka Hodonín 409
Domov pro matky s dětmi Hodonín 410
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna 411
Charitní pečovatelská služba Ždánice 412
Nízkoprahové denní centrum Hodonín 415
Rozvoj domácí a soc. péče v Rumunsku 417
Pomoc rodinám s dětmi SAS 418
Centrum denních služeb Slavkov u Brna 419
Rodič. centrum Sluníčko Dolní Bojanovice 420
Charitní sociálně právní poradna 421
Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín 422
Domácí hospicová péče Hodonín 423
Záchranná síť Hodonín 425
Pomoc postiženým povodněmi 470
Dobrovolnické centrum 490