Historie výsledků Třírálové sbírky v Hodoníně

Zde najdete výtěžky sbírky z minulých ročníků Tříkrálové sbírky:

Další ročníky, výtěžky i informace o využití sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz