Kontakty

Domov pro matky s dětmi Hodonín

Tel.: 518 321 497
Dukelských hrdinů 57, Hodonín, 695 01
Vedoucí služby: Bc. Pavla Křížová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

potravinový servis, nocležné

poskytnutí stravy

Seznam lidí

Mgr. Simona Blahová - Sociální pracovník