Informace o službě

Poslání:  

Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoníně je poskytnout ubytování těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly matkyv nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální  pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života.   

Cíle služby:

Cílem poskytované služby je, aby matka po odchodu z Domova pro matky s dětmi zvládla:

 1. postarat se o sebe a své děti
 2. hospodařit a samostatně vést domácnost
 3. jednat s úřady
 4. zajistit si následné bydlení

Okruh osob:

Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány:

 • zletilé ženy s dětmi ve své péči do 18 let (případně do ukončení středního vzdělání dítěte)
 • zletilé těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství

Do  Domova pro matky s dětmi nejsou přijímány:

 • ženy s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup
 • ženy s dětmi, které jsou omezené ve svéprávnosti a nejsou schopny péče o dítě a svoji osobu i přes podporu pracovníků

Poskytované činnosti:

 • pomoc při zajištění stravy
  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
  nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
 • ubytování
  ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
  pomoc při vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálního plánu
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • základní sociální poradenství

Poskytované základní činnosti Domova pro matky s dětmi Hodonín v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK:

Zásady poskytované služby  

  1. Zásada spolupráce na řešení nepříznivé sociální situace
  2. Zásada samostatnosti
  3. Zásada mlčenlivosti
  4. Zásada respektu soukromí klientek
  5. Zásada akceptace přirozeného rizika klientky při rozhodování

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby

 • nedostatečná kapacita
 • zájemce nespadá do okruhu osob
 • pokud byla se zájemcem ukončena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o ubytování

Kapacita zařízení č1. a č2. je celkem 35 lůžek: 

 • Zařízení 1 - Dukelských hrdinů 57, Hodonín - 6 bytových jednotek
 • Zařízení 2 - Nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín - 5 bytových jednotek

Spolupráce:   
se státními i nestátními institucemi, odbornými pracovníky – psychology, odbornými lékaři

Domov pro matky s dětmi v Hodoníně je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem.

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí - úterý:    9 - 15 hod.
Středa:               10 - 17 hod.
Čtvrtek, pátek:      9 - 15 hod.