Kontakty

Správa Oblastní charity Třebíč

Tel.: 568 821 290
L. Pokorného 15, Třebíč, 674 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Správní středisko zajišťuje:

  • vedení organizace
  • koordinace a kvalita poskytovaných služeb
  • účetnictví, organizace projektů
  • registrace sociálních služeb
  • personální agenda
  • propagace, vnější vztahy, fundraising

Seznam lidí

Mgr. Petr Jašek, MBA - ředitel Oblastní charity Třebíč
Ing. Rostislav Lavička - zástupce ředitele, hlavní ekonom, vedoucí Střediska sv. Matouše
Ing. Šárka Hotová - zástupce vedoucího ekonomického úseku, HR manažer
Bc. Michal Saidl, DiS. - manažer kvality, Charitní záchranná síť
Ing. Marie Paločková - asistentka, PR pracovnice
Ing. Pavlína Juráňová - firemní dárcovství
Bc. Petra Geržová - PR a FR pracovnice, individuální dárcovství
Ivana Křížová - personální pracovnice
Hana Vlčková - personální pracovnice, rozpočtářka
Marcela Rousková - účetní
Anna Marková - rozpočtářka - ekonomka
Marie Veselá-Semerádová - účetní, pokladní
Martina Žamberská - účetní-fakturantka
Jan Dolák - rozpočtář
Jiří Marek - údržbář