Podpořte nás

Staňte se naším dárcem a Charita se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým Charita slouží.

Prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů.

Co získáte jako dárce

  • Možnost odečtu daru ze základu daně podle zákona č.586/1992 Sb. na základě potvrzení o daru (od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 2% ze základu daně.)

    Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaše údaje. Zatímco na poštovních poukázkách je běžně jméno s adresou uváděno, tak při převodu daru z účtu sděluje peněžní ústav pouze název účtu. 

  • pravidelné informace o dění v naší organizaci
  • pozvání na případné prestižní kulturní benefiční akce Diecézní charity Brno

Oblastní charita Hodonín
Wilsonova 7, 695 05  Hodonín 
Telefon: +420 534 001 250
E-mail: hodonin@charita.cz

IČ: 44990260
Bankovní spojení: 35-8972550257/0100, Komerční banka a.s.

www.hodonin.charita.cz