Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Kde nás najdete

Adresa

Wilsonova 4441/9, Hodonín 69501

Na koho se můžete obrátit

Ivona Kadlčíková DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel.: 739 389 236 E-mail: %8FB52~ff7c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Hodonín

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Ivona Kadlčíková DiS.

Poslání a cíle

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku existuje riziko ohrožení vývoje dětí a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci situaci překonat, ale chtějí situaci změnit a dobrovolně spolupracovat s naší službou. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem na jejich schopnosti a možnosti.

Cílové skupiny

osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace