2020

Záměry Tříkrálové sbírky 2020

  • Domov pro matky s dětmi Hodonín - Nákup budovy, její rekonstrukce a nástavba - 1.500.000,- Kč
  • Fond okamžité pomoci - Pomoc lidem, kteří ocitnou v mimořádně tíživé situaci a potřebují okamžitou finanční pomoc - 50.000,- Kč
  • Podpora a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami - Pomoc lidem, kteří žijí v oblastech postižených živelnými pohromami - 25.000,- Kč
  • Humanitární pomoc do zahraničí - Podpora centra Hippokrates v Moldávii - 20.000,- Kč
  • Zubní ambulance ve Svaté Helené v Rumunsku  - Dokrytí nákladů spojených s chodem střediska - preventivní prohlídky - 80.000,- Kč
  • Služby a zařízení OCH Hodonín - Dokrytí nákladů spojených s provozem služeb a zařízení - 50.000.- Kč
  • Dobrovolnické centrum - Dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra - 150.000,- Kč